70% ZĽAVA!!! - DECALUX 5 VT 1000 - Zmäkčovač vody

Značka: GEL

€407.31 €1,357.70

Voda, ktorú bežne používame obsahuje soli. Tvrdosť vody je teda vlastne množstvo solí vápnika a horčíka obsiahnutých vo vode. Tieto soli sa usádzajú na stenách kovových častí, napr. v kúrení, bojleroch, práčkach, umývačkách, atď. a vytvárajú nánosy. S tým je spojená samozrejme aj zvýšená spotreba energie. S vodou zmäkčenou sa spomínané problémy úplne odstránia, dochádza k menšiemu opotrebeniu domácich spotrebičov (menší nános vodného kameňa, nižšia spotreba pracích prostriedkov) a k zlepšeniu hygienických podmienok (mäkšie vlasy a pleť). Zmäkčovač je zariadenie, ktoré tieto soli z vody odstráni pomocou zvláštnych syntetických živíc. Pritom tieto živice strácajú schopnosť zachytávať soli a vyžadujú si regeneráciu. Regenerácia prebieha premývaním živice roztokom kuchynskej tabletovanej soli.

                                                   Tvrdosť vody

Mäkká voda

<15°F  

Tvrdá voda

15°F až 25°F  

Veľmi tvrdá voda

25°F  

Tvrdosť vody sa vyjadruje francúzkou stupnicou tvrdosti (°F) a znamená množstvo solí vápnika, horčíka atď. obsiahnutých vo vode. 1°F = 0,01g uhličitanu vápenatého na 1 liter vody.

Zmäkčovač vody DECALUX
- kompaktný jednodielny model
- pekný vzhľad
- prerušovaná dodávka (čas na regeneráciu živice)

1.nádoba na živicu
2.ventil
3.časovač
4.ventil na soľný roztok
5.nádrž na soľný roztok
6.modul pre autodezinfekciu

Modely DECAL a DECALUX sú riadené programovateľnou hlavou ET 500, VT 1000, alebo VT 2000, ktoré zabezpečia maximálny komfort úpravy, optimálnu dodávku upravenej vody a regeneráciu živice.

Príslušenstvo

Zmäkčovače dodávajú výstupnú vodu s nulovou tvrdosťou. Pri pitnej vode požadujeme nenulovú tvrdosť (15°F), preto musíme použiť by-pass, ktorý do upravenej vody primiešava vodu nezmäkčenú. Dodáva sa v dvoch vyhotoveniach:

A. Manuálny by-pass :Regulácia je zabezpečená iba pootočením ventilu. Poloha sa stanovuje pomocou merania výstupnej vody.

B. Automatický by-pass: Funkčnosť plne ovláda elektronická hlava podľa nastavenia výstupnej tvrdosti. Tvrdosť sa meria pomocou elektrickej vodivosti.


 

Hello You!

Join our mailing list